Wijzigingen salarisadministratie 2024

Wijzigingen salarisadministratie 2024

Zoals ieder jaar verandert er ook dit jaar weer flink wat in de wet- en regelgeving voor de salarisadministratie. 
Onderstaand staan de belangrijkste veranderingen voor 2024:

 1. Minimumloon
 2. Reiskostenvergoeding
 3. Thuiswerkvergoeding
 4. OV-abonnementen
 5. Lunchvergoeding
 6. DGA loon
 7. Toetredingsleeftijd pensioen
 8. AOW-gerechtigde leeftijd
 9. Vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)
 10. 30% regeling
 11. Afschaffing Jeugd-LIV

1. Minimumloon veranderd en wordt verhoogt
Vanaf januari 2024 krijgen we voor het eerst een minimumloon per uur.
Voorheen werd er altijd een periodeloon per maand of per 4-weken gehanteerd, vanaf dit jaar is dat alleen nog een minimumloon per uur, gebaseerd op een 36-urige werkweek.
Voor werkgevers die al een 36-urige werkweek hanteren verandert er weinig, echter wanneer je een 38-of-40-urige werkweek hanteert, zal het minimumloon per uur enorm stijgen. Het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 bedraagt € 13,27 voor een werknemer van 21 jaar of ouder.   

Lees meer via deze link waarin o.a. de kostenstijgingen vermeld staan en de minimumlonen per uur vanaf 2024 

2. Reiskostenvergoeding
Per 1 januari 2024 is het mogelijk om de reiskostenvergoeding te verhogen. Dit was het afgelopen jaar € 0,21 per kilometer en is nu verhoogd naar €0,23.
Let op! Deze verhoging is geen verplichting als je geen cao hebt. In de cao kan de verhoging wel opgenomen zijn.

3. Thuiswerkvergoeding
De thuiswerkvergoeding stijgt in 2024 naar € 2,35 per dag.
Let op dat een werknemer per dag of de reiskostenvergoeding, of de thuiswerkvergoeding ontvangt.

4. Ov-abonnementen
Vanaf 2024 geldt in de werkkostenregeling (WKR) een gerichte vrijstelling voor de ov-kaart, mits de werknemer deze ook zakelijk gebruikt. Je kunt de ov-kaart hierdoor geheel onbelast verstrekken aan je werknemer.

5. Lunchvergoeding
Lunchen op kantoor op kosten van de werkgever. Werk bespreken en collega’s onder elkaar. Deze lunch is óók loon; de belastingdienst heeft de fiscale waarde voor 2024 vastgesteld op € 3,90 per maaltijd per werknemer.

6. DGA loon
Het minimumbedrag gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) is per 2024 gewijzigd naar € 56.000.

7. Toetredingsleeftijd pensioen
Door de Wet toekomst pensioenen gaat de toetredingsleeftijd per 1 januari 2024 omlaag naar 18 jaar (in 2023 was dit nog 21 jaar).

8. AOW-gerechtigde leeftijd
De AOW-gerechtigde leeftijd gaat omhoog naar 67 jaar (in 2023 was dit 66 jaar en 10 maanden).

9. Vrije ruimte WKR
De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) daalt in 2024 van 3% naar 1,92% over de eerste € 400.000 van de loonsom, daarboven blijft het 1,18%.

10. 30% Regeling
De 30% regeling is een fiscale regeling waarbij, onder strikte voorwaarden, maximaal 30% van het salaris belastingvrij mag worden uitbetaald aan personeel dat uit het buitenland is aangetrokken.
Vanaf 2024 gaat er een maximum gelden voor de 30%-regeling. Dit betekend dat vanaf dit jaar over een salaris tot maximaal € 233.000 de 30%-regeling mag worden toegepast.

11. Afschaffing Jeugd-LIV
Per 1 januari 2024 is deze regeling afgeschaft.