Nieuwsbrief loonheffingen 2024 gepubliceerd

Nieuwsbrief loonheffingen 2024

De Belastingdienst heeft de eerste uitgaven van de nieuwsbrief loonheffingen 2024 gepubliceerd.
In de nieuwsbrief staat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2024 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.
Eventuele aanvullingen op de onderwerpen uit de eerste uitgave en wijzigingen uit het Belastingplan 2024 of andere wetten staan in de volgende uitgaven van de nieuwsbrief.

Onderwerpen uit de eerst uitgave zijn:

 1. Verhoging bedragen vrijwilligersregeling
 2. Verhoging gerichte vrijstelling kilometervergoeding
 3. Verruiming vrijstelling ov-abonnementen en voordeelurenkaarten
 4. Alleenstaande-ouderenkorting niet meer uitsluitend via de SVB
 5. Aanpassing uurloongrens LIV per 2024
 6. Aanpassing vrije ruimte werkkostenregeling
 7. Jeugd-LIV vervalt per 2024
 8. Verhoging terugkeerpremie bij terugkeer eigenrisicodrager naar publieke bestel;
 9. Vastlegging regels over gebruik van inkomstenverhoudingen
 10. Wijzigingen in de aangifte loonheffingen
  10.1 Vervallen van rubriek ‘Indicatie vakantiebonnen toegepast
  10.2 Toevoegen van rubriek ‘Indicatie deelname tijdspaarfonds
 11. Minimumuurloon voor alle werknemers
 12. Overige informatie
  12.1 Wet toekomst pensioenen (WTP)
  12.2 Uitbetaalde bedragen aan derden opgeven
 13. Cijferbijlage

Je kunt de nieuwsbrief loonheffingen downloaden via deze link:
Nieuwsbrief loonheffingen 2024