Privacy Policy

Privacy Statement
Strik Salaris vindt jouw privacy heel belangrijk. Ik verwerk en gebruik jouw gegevens dan ook op een veilige manier volledig volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacy statement leg ik uit welke gegevens ik mogelijk verzamel en waarom.

 1. Algemeen
  • Strik Salaris is een eenmanszaak gevestigd te Puttershoek en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer <###> Strik Salaris is bereikbaar per e-mail: info@striksalaris.nl. Strik Salaris is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website www.Strik Salaris.nl, e-mail, sms of apps worden verkregen of gegenereerd. Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website en de klanten van Strik Salaris.
  • Persoonsgegevens De persoonsgegevens die door Strik Salaris worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die je via de website www.Strik Salaris.nl, e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect hebt doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of jouw gebruik van de website www.Strik Salaris.nl, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen. Voorbeelden van persoonsgegevens die je aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, e-mailadres, videobel app ID en telefoonnummer. Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adres, surfgedrag en andere gegevens over het gebruik van deze website.
  • Gebruik van persoonsgegevens Strik Salaris gebruikt de persoonsgegevens om informatie te sturen n.a.v. jouw verzoek, mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren en om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de inloggegevens van de systemen waarin je mij wilt laten werken.
 2. Cookies
  • Ons Cookie beleid is hier terug te lezen.
 3. Jouw rechten / Klachten
  • Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar tamara@Strik Salaris. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren. Ik beoordeel je verzoek zo snel mogelijk. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, laat ik jou weten waarom ik jouw verzoek afwijs.
  • Als je een klacht hebt over hoe Strik Salaris jouw persoonsgegevens verwerkt, dan kun je contact met mij opnemen door een mail te sturen naar info@striksalaris.nl. Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kun je altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Bewaartermijn Strik Salaris bewaart de persoonsgegevens 7 jaar.
 4. Beveiliging
  • Strik Salaris heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
 5. Wijzigingen in het Privacy Statement
  • Strik Salaris behoudt het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing wordt op deze pagina bekend gemaakt. Strik Salaris adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 3 december 2020.