Wat brengt Prinsjesdag voor de salarisadministrateur?

Prinsjesdag

Op dinsdag 19 september 2023 is het Prinsjesdag en ondanks de val van het kabinet worden op die dag de plannen voor 2024 gepresenteerd. Ook voor de salarisadministrateur staan er een aantal wijzigingen gepland.

Onderstaand een aantal zaken die gaan veranderen vanaf 2024:

  • Per 1 januari 2024 stijgt de vrije ruimte van de werkkostenregeling over de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom van een organisatie van 1,7% in 2022 naar 1,92% in 2024 (dit jaar is een tijdelijke verruiming van 3% van toepassing).
  • Verder zal per 2024 de regeling voor het minimumuurloon aangepast worden. Dit betekend dat er vanaf dit moment een uurloon geldt dat voor alle werknemers in een bepaalde leeftijdscategorie gelijk is. Er is dan geen minimumloonbedrag per maand, week of dag meer van toepassing.  
  • Het uurlooncriterium van het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt verlaagt van 125% naar 104% van het wettelijk minimumloon (WML).
  • Ook geldt per 2024 een aftoppingsmaatregel voor de 30%-regeling voor ingekomen werknemers. De aftoppingsregeling houdt in dat de regeling alleen nog maar toegepast mag worden tot een bepaald maximumsalaris.

De verwerking van de salarisadministratie blijft wijzigingen met zich meebrengen. Heeft u twijfels of de huidige salarisverwerking binnen uw organisatie nu op de juiste manier verwerkt wordt, of heeft u vragen over een CAO, wet- en/of regelgeving, neem dan contact op met Strik Salaris: Contact Strik Salaris