Vervaltermijn vakantiedagen:

Ieder kalenderjaar bouwen werknemers wettelijke vakantiedagen op. Deze opbouw bevat vier maal de overeengekomen arbeidsduur. Daarnaast kan een werknemer op grond van cao of een regeling bij de werkgever nog extra vakantiedagen opbouwen, dit zijn de bovenwettelijke dagen.

Werknemers dienen binnen ander halfjaar hun wettelijke vakantiedagen die in 2020 opgebouwd zijn op te nemen. Deze dagen moeten vóór 1 juli 2021 opgenomen worden. De bovenwettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn van vijf jaar.  

De vervaltermijn geldt niet voor alle werkgevers. De cao kan in positieve zin van de wettelijke vervaltermijn afwijken.

Als werkgever is het belangrijk uw werknemers tijdig te informeren betreft het vervallen van de vakantiedagen zodat de betreffende werknemer(s) voldoende tijd hebben om hun vakantiedagen nog op te kunnen nemen.

Om te kunnen bepalen welke vakantiedagen wettelijk- en welke bovenwettelijk zijn is het belangrijk deze goed te registreren in de verlofadministratie.

Wettelijke vakantiedagen mogen niet uitbetaald worden. Alleen als de werknemer uit dienst gaat is dit mogelijk.
Voor bovenwettelijke dagen geldt dat deze wel tijdens het dienstverband mogen worden uitbetaald op voorwaarde dat dit schriftelijk of via de cao is geregeld.

Ik ben u graag van dienst bij het controleren en/of adviseren van de verlofregistratie binnen uw organisatie. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u dit aan mij doorgeven door een e-mail te sturen naar info@striksalaris.nl.