Arbodienst

Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Minimumeisen voor gezond en veilig werk moeten afgesproken worden met bijvoorbeeld de bedrijfsarts en arbo deskundige. Zo’n basiscontract is verplicht. In dit contract staan de minimale rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener.

Heeft u nog geen arbocontract maar wel personeel in dienst zorg dan dat u zich alsnog aanmeld bij een arbodienst.

Arbodiensten zijn er in veel verschillende vormen. Strik Salaris kan u helpen bij het maken van de juiste keuze.
Heeft u al een arbodienst dan kan Strik Salaris de ziek- en herstelmeldingen voor u uit handen nemen.