Verval wettelijke vakantiedagen 2021

Per 1 juli 2022 vervallen de wettelijk vakantiedagen over het jaar 2021 zoals bepaald in artikel 7:640a van het Burgerlijk Wetboek.
Uitzondering hierop is of de werknemer in staat is geweest deze dagen op te kunnen nemen.

In uitspraken van het Europese hof van Justitie is bepaald dat de werkgever de werknemer op nauwkeurige wijze en tijdig moet informeren over zijn vakantierechten en erop attenderen dat de termijn van het vervallen van de wettelijke vakantiedagen 2021 verloopt per 1 juli 2022.

Mocht je als werkgever je werknemers nog niet geïnformeerd hebben over het vervallen van de wettelijke vakantiedagen 2021, doe dit dan zo snel mogelijk. Geef aan hoeveel wettelijke vakantiedagen er nog openstaan en stel je werknemers in de gelegenheid deze dagen nog vóór 1 juli 2022 op te nemen en wijs ze op de gevolgen wanneer ze dat niet doen (verval wettelijke vakantiedagen).