Onbelaste thuiswerkvergoeding per 2023 bedraagt € 2,15

Thuiswerken

Per 1 januari 2022 is de thuiswerkvergoeding geïntroduceerd. De gerichte vrijstelling bedraagt dit jaar maximaal € 2,- per dag.

Per 1 januari 2023 bedraagt de vergoeding maximaal € 2,15 per dag.

Een werkgever mag voor eenzelfde werkdag niet tegelijkertijd de vrijstelling voor de thuiswerkkostenvergoeding als de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding woon- werkverkeer toepassen. De werkgever bepaalt de vergoedingskeuze.

Wanneer er méér dan het maximumbedrag wordt vergoedt dan zal het bovenmatige deel als loon bij de werknemer belast moeten worden, of gedeeltelijk ten laste van de vrije ruimte gebracht moeten worden door het aan te merken als eindheffingsloon.