Onbelaste reiskostenvergoeding bedraagt € 0,21 per 2023 (prinsjesdagnieuws)

Een werkgever mag onder de regels van de werkkostenregeling een onbelaste vergoeding geven voor de zakelijk gereden kilometers die de werknemer met eigen vervoer maakt. Per 1 januari 2023 stijgt voor het eerst sinds 2006 het bedrag dat een werkgever per zakelijk gereden kilometer onbelast kan vergoeden van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer.

Er is geen afspraak gemaakt dat de indexatie jaarlijks wordt geïndexeerd. Daardoor bleef het oude huidige bedrag van € 0,19 jarenlang ongewijzigd. Wél is in de begrotingsstukken die op Prinsjesdag zijn verschenen opgenomen dat het bedrag in 2024 nog verder zal stijgen naar € 0,22.

Aanwijzen als eindheffingsloon
Als de werkgever voldoet aan de voorwaarden, gaat de fiscus er tot en met het maximum van € 0,21 per kilometer van uit dat de werkgever die vergoeding heeft aangewezen als eindheffingsloon. Geeft een werkgever een hoger bedrag, dan is er sprake van een bovenmatig deel. Dit deel moet hij als loon belasten bij de werknemer of hij kan ervoor kiezen om het aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Onder zakelijke kilometers valt ook het woon-werkverkeer van de werknemer. 

Werkgever kiest of hij reiskostenvergoeding wil verhogen
Het is niet verplicht om een reiskostenvergoeding te hanteren. Het is aan de werkgever om dit ook in de arbeidsvoorwaarden van de werknemer door te voeren. Alleen het bedrag van de gerichte vrijstelling gaat omhoog.