Minimumloon gaat per 1 januari 2023 flink omhoog

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met 8,05%, met daarbovenop de reguliere indexatie. Na afronding en inclusief de bijzondere verhoging bedraagt het percentage van de verhoging in totaal 10,15%.

Werkgevers moeten daardoor in de eerste helft van 2023 aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1.934,40 bruto per maand betalen. In de tweede helft van 2022 bedraagt dit nog € 1.756,20 bruto per maand.

WML per 1 januari 2023
Wettelijk minimum loon (WML) per 1 januari 2023

Uitzondering BBL’ers
Voor werknemers onder de 21 die een arbeidsovereenkomst hebben in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden lagere minimumbedragen.

WML BBL per 1 januari 2023
Wettelijk minimum loon BBL per 1 januari 2023