Feestdagen 2022

De eerste officiële feestdag van het jaar 2022 is alweer even geleden, maar er volgen er nog meer.
Hieronder staat een overzicht van de officiële feestdagen van het jaar 2022 in Nederland:

Officiële feestdagen 2022 in Nederland

Wetgeving voor officiële feestdagen

Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag.

In de meeste cao’s is overeengekomen dat de werknemer inderdaad een vrije dag heeft op een officiële feestdag en welke feestdagen dat zullen zijn. Een officiële feestdag die is aangemerkt als een vrije dag wordt niet in mindering gebracht op het aantal vakantiedagen van de werknemer.

In bepaalde sectoren (zoals zorg) is het noodzakelijk door te werken op officiële feestdagen en zijn de werknemers niet vrijgesteld van werk. Vaak is in een cao dan opgenomen dat de werknemer recht heeft op een compensatie(toeslag) als hij moet werken op een officiële feestdag.

Doorbetaling van loon tijdens officiële feestdagen

Doorbetaling van het loon tijdens vrije officiële feestdagen en eventuele toeslagen op het uurloon van medewerkers die tijdens de feestdagen wel werken, worden bij cao of in de arbeidsovereenkomst geregeld. Zo staat in cao’s dat een werknemer op officiële feestdagen zijn loon krijgt doorbetaald. Voorwaarde is wel dat de officiële feestdag op een dag valt waarop de werknemer normaal zou werken. 

Tips voor de werkgever

Wanneer er geen cao van toepassing is kun je in de (collectieve) arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek/algemene voorwaarden van je bedrijf opnemen welke regels er van toepassing zijn tijdens officiële feestdagen.

Valt een onderneming niet onder een cao, en staat er niets over officiële feestdagen in de arbeidsovereenkomst of andere voorwaarden? Dan kan de werkgever zijn werknemers in principe verplichten om te werken op officiële feestdagen.
Om onduidelijkheid te voorkomen is het beter om goede afspraken te maken en die op te nemen in de arbeidsovereenkomst.