Gebruikelijk loon voor dga stijgt naar € 48.000 in 2022

Het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) gaat in 2022 omhoog.
Afgelopen jaar was het standaardbedrag nog € 47.000, maar in 2022 is dit € 48.000 op jaarbasis.

Regels voor het bepalen van het gebruikelijk loon

Om te bepalen wat het gebruikelijk loon is, moet de dga volgens de wettelijke regels het hoogste bedrag nemen van deze drie bedragen:

  • 75% van het loon van een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ als de dga (dus iemand zonder aanmerkelijk belang);
  • het loon van de meestverdienende werknemer van de organisatie of van een verbonden vennootschap;
  • € 48.000 (bedrag 2022).

DGA moet lager loon zelf aannemelijk maken

Een dga mag wel een lager loon hanteren dan € 48.000. Maar dan moet hij zelf aannemelijk kunnen maken dat dit lagere loon gebruikelijk is voor zijn werkzaamheden. Dat kan bijvoorbeeld met gegevens uit vacatures of andere data over de arbeidsmarkt.
De afgelopen twee ‘coronajaren’ mochten dga’s het gebruikelijk loon via een speciale rekenformule baseren op de omzet. Vooralsnog keert deze regeling niet terug in 2022.