Eindejaarstip 1

Werkkostenregeling (WKR)

Na afloop van het kalenderjaar 2020 dient een toets plaats te vinden of u de vrije ruimte van 3% over de eerste € 400.000, en 1,2% over het meerdere overschrijdt.

In de vrije ruimte vallen diverse vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel. Het gaat om vergoedingen die niet direct gelinkt zijn aan de werkzaamheden, zoals o.a. personeelsfeesten en kerstpakketten.

Omdat de WKR dit jaar verhoogd is, wilt u uw medewerkers misschien wel een extra bonus uitkeren. Dit mag binnen de WKR. De belastingdienst accepteert een totale toewijzing aan de vrije ruimte ter hoogte van maximaal € 2.400 per werknemer binnen de WKR.

Indien er al kostenposten zijn toegewezen aan de vrije ruimte in 2020 kunt u dus niet de gehele vrije ruimte inzetten voor deze bonus. Indien u namelijk de beschikbare ruimte in een boekjaar overschrijdt, geldt er een eindheffing van 80% over het overschreden bedrag.

Wilt u weten wat uw vrije ruimte voor dit jaar is? Dan kunt u mij hiervoor benaderen via info@striksalaris.nl.

Wanneer uw salarisadministratie door Strik Salaris wordt verzorgd zal het overzicht WKR periodiek meegeleverd worden.